خبر فوری-1

خبر فوری-1

  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تعداد بازدید :85
  • تاریخ انتشار : 23 آذر 1400

استاندارد BS7629 به عنوان استاندارد ملی و با شماره ۲۲۹۷۸ به تصویب رسید در تدوین این استاندارد آقای مهندس صالحیان به عنوان رئیس کمیسیون فنی خانم ها نسرین حیدری و فریماه حسینی به عنوان عضو کمیسیون فنی در تدوین این استاندارد مشارکت داشتند.