قیمت فلزات پایه

قیمت فلزات پایه...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :5 بهمن 1394

قیمت فلزات پایه

قیمت فلزات در تاریخ 94/11/1

کالا قیمت (به تومان) تاریخ

مس   30000 94/11/1

المینیوم30000 94/11/1