قیمت فلزات پایه

قیمت فلزات پایه...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۵ بهمن ۱۳۹۴

قیمت فلزات پایه

قیمت فلزات در تاریخ ۹۴/۱۱/۱

کالا قیمت (به تومان) تاریخ

مس   ۳۰۰۰۰ ۹۴/۱۱/۱

المینیوم۳۰۰۰۰ ۹۴/۱۱/۱