مدیر تدارکات خانم کریمی

مدیر تدارکات خانم کریمی...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :۱۲ آذر ۱۳۹۶
خانم مهندس کریمی

مدیر تدارکات خانم کریمی

مدیر تدارکات شرکت سیلیکون کابل یاقوت : خانم مهندس کریمی

موبایل : ۰۹۱۲۰۵۳۵۲۴۲