منشور اخلاقی

منشور اخلاقی...
  • نام نویسنده :خانم مهندس فتح خانی
  • تاریخ انتشار :۲۷ تیر ۱۳۹۶

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت سيليكون كابل ياقوت

۱- توليد با كيفيت و پاسخگويي نياز مشتريان را سرلوحه كارمان قرارداده ايم ودر جهت رضايتمندي مشتريان به اين ويژگي پايبنديم.
۲- همواره حق با مشتري ميباشد و ميبايدبا حفظ وارتقاء سطح كيفي محصولات از رضايتمند بودن مشتري به سمت خرسند نمودن مشتري حركت كنيم.
۳- با رعايت اصول اخلاقي و اسلامي در تعامل با مشتري و ساير همكاران تلاش مينماييم تا محيطي سالم و پويا داشته باشيم.
۴- فرهنگ پاسخگويي صادقانه در مقابل مشتري را از بسترهاي تعالي خود و شركت ميدانيم.
۵- نظم ، آراستگي ، وقت شناسي ، دقت ، صداقت و آمادگي براي ارائه خدمت به مشتري را از اصول مسلم و قطعي موفقيت خود ميدانيم.
۶- تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و به همكاران احترام مي گذاريم تا با همدلي در جهت كرامت و رضايت مشتري و مردم گام برداريم.
۷- كاركنان شركت به عنوان ارزشمندترين منابع شركت مي باشند بنابراين از هر كوششي جهت آموزش و بهبود عملكرد كاركنان دريغ نمي نماييم.
۸- موفقيت هاي مادي راجهت بقاء شركت مورد توجه قرار داده ايم وآنرا وسيله اي براي تامين اهدافي گسترده تر ، كه همانا اشتغال زايي و رونق اقتصادي و فني كشور ميباشد ميدانيم.
۹- رعايت احترام ، ادب و نزاكت و عدالت و انصاف را يكي از رموز بقاء شركت تلقي ميكنيم.
۱۰- تلاش مينماييم با رعايت اصول صرفه جويي و پرهيز از تجمل گرايي و هزينه هاي غيرضروري در استفاده از منابع و امكانات موجود ، قيمت تمام شده محصولات را با حفظ كيفيت كاهش دهيم.
۱۱- دريافت هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوي همكاران و مشتريان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاي خود و شركت استفاده مينماييم.

 

شرکت سیلیکون کابل یاقوت تولید کننده سیم و کابل نسوز سیلیکونی