مدیر بازرگانی خانم عبداله زاده

مدیر بازرگانی خانم عبداله زاد...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۲۵ شهریور ۱۳۹۶

مدیر بازرگانی خانم عبداله زاده

مدیر بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت : خانم مهندس عبداله زاده

موبایل : ۴۶ الی۰۹۱۲۰۵۳۵۲۴۵