مدیر تدارکات خانم کریمی

خانم مهندس کریمی

مدیر تدارکات خانم کریمی...

مدیر تدارکات شرکت سیلیکون کابل یاقوت : خانم مهندس کریمی موبایل : 09120535242

ادامه

مدیر بازرگانی خانم عبداله ز...

مدیر بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت : خانم مهندس عبداله زاده موبایل : 46 الی09120535245  

ادامه

کارشناس فروش خانم بیگی...

کارشناس فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت : خانم مهندس بیگی موبایل : 09120535247

ادامه
مهندس یاقوت صالحیان مدیرعامل سیلیکون کابل یاقوت

تماس با مدیریت عامل...

مدیریت عامل شرکت سیلیکون کابل یاقوت : آقای مهندس یاقوت صالحیان تلفن : 13 الی  34717712-026 داخلی :103

ادامه

پیشنهادات و انتقادات...

جهت بهبود مستمر محصولات و خدمات کارخانه سیلیکون کابل یاقوت شکایات و پیشنهادات خود را در فرم زیر درج نمایید. با تشکر از تمام مشتریان محترم [gravityform ...

ادامه