استاندارد تشویقی

استاندارد تشویقی...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :۳۱ فروردین ۱۳۹۹

استاندارد تشویقی

دریافت گواهی نامه علامت استاندارد تشویقی برای محصول کابل های الکتریکی با عایق و روکش گرمانرم،  بدون هالوژن ، کم دود ، با ولتاژهای اسمی ، کمتر ویا مساوی V ۷۵۰/۴۵۰  از سازمان استاندارد ملی ایران.

 

استاندارد تشویقی