پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-کابل های با عایق لاستیکی-قسمت 4-کابل های قابل انعطاف- 4-1926

پروانه کاربرد علامت استاندارد...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :31 فروردین 1399

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-کابل های با عایق لاستیکی-قسمت 4-کابل های قابل انعطاف- 4-1926

ISIRI 1926-4