پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-کابل های با عایق لاستیکی-قسمت ۴-کابل های قابل انعطاف- ۴-۱۹۲۶

پروانه کاربرد علامت استاندارد...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۳۱ فروردین ۱۳۹۹

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-کابل های با عایق لاستیکی-قسمت ۴-کابل های قابل انعطاف- ۴-۱۹۲۶

ISIRI 1926-4