پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-قسمت ۳-کابل های مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون۳-۱۹۲۶

پروانه کاربرد علامت استاندارد...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۳۱ فروردین ۱۳۹۹

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری-قسمت ۳-کابل های مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون۳-۱۹۲۶

ISIRI 1926-3