گواهی ISO 9001 – TUV NORD شرکت سیلیکون کابل یاقوت

گواهی ISO 9001 – TUV NORD شرکت سیلی...
  • نام نویسنده :محمد حسین وزوانیان
  • تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۳۹۷
ISO 9001 - TUV NORD گواهی

گواهی ISO 9001 – TUV NORD شرکت سیلیکون کابل یاقوت

گواهی ISO 9001 – TUV NORD شرکت سیلیکون کابل یاقوت

در سال 1987 کمیته فنی 176 سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری استاندارد، بوجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم‌های مدیریت کیفیت ساختارهای مورد نیاز برای طرح‌ریزی / کنترل / تضمین / بهبود کیفیت را فراهم می‌آورند.

 

استاندارد ISO 9001 با تاکید بر دیدگاه فرایندگرا و مدیریت فرآیندهای سازمان، نقطه عطفی در نگرش سیستم‌های مدیریتی ایجاد نموده است. استاندارد مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول هفت‌گانه شکل گرفته‌اند:

 

  • مشتری محور
  • رهبری
  • تعامل با کارکنان
  • رویکرد فرآیندی
  • بهبود
  • تصمیم‌گیری بر اساس شواهد
  • مدیریت ارتباطات

فرآیند ممیزی بر اساس استاندارد ISO 9001 بر اساس قواعد بین‌المللی که از سوی انجمن بین‌المللی مراجع اعتباردهی (IAF) تثبیت شده است، صورت می‌گیرد. صدور گواهینامه بر اساس استاندارد ISO 9001 توسط شرکت TÜV NORD تحت اعتباردهی DAkkS صورت می‌پذیرد.منبه

منبع


certificate ISO-9001-2008