کابل سیلیکونی

کابل سیلیکونی...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۷

کابل سیلیکونی


ساختار کابل سیلیکونی

ساختار کابل سیلیکونی 

هادی : هادی مسی قلع اندود کلاس 5
عایق : سیلیکون رابر
روکش : سیلیکون رابر
استاندارد اجباری :   ISIRI 1926-4
رنگ : مطابق با استاندارد  308-0293 VDE


  Construction silicone cable

Conductor : class 5 tinned copper Conductor
In accordance with IEC 60228
Insulation : silicone Rubber
Sheath : silicone Rubber
Mandatory standard : ISIRI 1926-4
Color : In accordance with the VDE 0293-308

مشخصات فنی کابل سیلیکونی

مشخصات کابل سیلیکونی

دمای کاری : 60- تا 200+ درجه سانتیگراد
اشتغال پذیری : مطابق با استاندارد 2-1-60332 IEC
هالوژن فری : مطابق با1-60754 IEC
اسیدی بودن گاز : مطابق با2-60754 IEC
چگالی دود : مطابق با61034 IEC
رنج ولتاژ : 300/500
ولتاژ تست : 2000


Properties silicone cable

Temperature range : -60 °_c +200°_c
Flammability : fleme retardant in acc. with IEC 60332-1-2
Halogen free : in acc. with IEC 60754-1
Carrasivity of gases : in acc. With IEC 60754-2
Smoke Density : in acc. With IEC 61034
Rated voltage : 300/500 v
Test voltage : 2000 v

کاربردهای کابل سیلیکونی

توضیحات

کابل های سیلیکونی برای استفاده در دماهای بالا و همینطور پایین که داخل رنج 200+ تا 60- درجه سانتیگراد می باشد استفاده میگردد . برخی مزایای کابل های سیلیکونی نسبت به سایر کابل ها ذیلاً قید شده است.1 انعطاف پذیری بالای کابل های سیلیکونی .

  • مقاوم در برابر روغن ، الکل ، مواد سوختی ، اسید و ازون.
  • فاقد گازهای اسیدی هالوژن تحت عنوان Halogen free طبق استانداردIEC 60754-1 و IEC 60754-2
  • کم دود بودن تحت عنوان Low Smoke طبق استاندارد IEC 61034

Function

Silicone cables are used in low tempreture. What’s more used in high tempreture from -60 °c to +200 °c. High flexibility of silicone cables Resistant againt; oil, alchohol, fuel and acid. Not containing halogen free according to Standard Low smoke base on Standard

Approx Weight kg/kmNominal Overall Diameter. Mm NominaL Th of sheath. MmNominal Thickness ofInsulation mmStranding Number of strand/strand DiameterCore and size mm sq
40.05.40.80.68x0.1862x0.25
48.05.50.80.616x0.1862x0.5
53.06.40.80.624x0.1862x0.75
60.06.60.80.632x0.1862x1.0
82.07.61.10.732x0.2272x1.5
135.09.21.20.852x0.2272x2.5
191.010.81.20.856x0.2822x4.0
274.313.41.50.884x0.2822x6.0
64.06.80.80.624x0.1863x0.75
78.07.410.632x0.1863x1.0
98.0810.732x0.2273x1.5
152.09.71.20.852x0.2273x2.5
224.011.41.20.856x0.2823x4.0
338.014.21.50.884x0.2823x6.0
84.07.810.624x0.1864x0.75
95.0810.632x0.1864x0.75
122.08.810.732x0.2274x1.0
189.010.61.20.852x0.2274x1.5
295.013.11.50.856x0.2824x2.5
442.016.31.80.884x0.2824x4.0
707.0201.8180x0.3884x6.0
987.024.321.2125x0.3864x10
101.08.510.624x0.1865x0.75
116.08.810.632x0.1865x1.0
148.09.610.732x0.2275x1.5
229.011.61.20.852x0.2275x2.5
359.014.41.80.856x0.2825x4.0
535.017.71.80.884x0.2825x6.0
117.09.210.624x0.1866x0.75
135.09.510.632x0.1866x1.0
173.010.410.732x0.2276x1.5
268.012.51.20.852x0.2276x2.5
441.016.21.80.856x0.2826x4.0
630.019.21.80.884x0.2826x6.0
125.09.210.624x0.1867x0.75
144.09.510.632x0.1867x1.0
187.010.410.732x0.2277x1.5
293.012.61.20.852x0.2277x4.5
481.016.21.50.856x0.2827x2.5
685.019.21.80.884x0.2827x4.0
238.011.51.80.932x0.2277x6.0
332.014.61.20.932x0.2278x1.5
580.0181.50.852x0.22712x1.5
427.015.51.80.732x0.22712x1.5
549.018.51.80.732x0.22716x1.5
635.0201.80.732x0.22716x1.5

نظرات کاربران