ارتباط با واحد فروش و بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

مدیریت شرکت سیلیکون کابل یاقوت

مدیر عامل : مهندس یاقوت صالحیان

یاقوت صالحیان

پیام مدیریت شرکت سیلیکون کابل یاقوت

ارسال پیام به مهندس یاقوت صالحیان
مشخصات تماس با مدیریت شرکت سیلیکون کابل یاقوت
 • موبایل :
  • 0912-2648797
 • تلفن :
  026-34717712
  026-34717713
  026-34715862
  026-34715884
  026-34704081
  026-34708876
 • فکس :
  برای ارسال فکس بعد از تماس عدد 8 را شماره گیری نمایید.
 • ایمیل :
  manager@siliconecableyaghout.com