ارتباط با واحد فروش و بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

تدارکات خارجی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

تامین خارجی : خانم مهندس حسن نژاد

پیام تدارکات خارجی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

ارسال پیام به خانم مهندس حسن نژاد
مشخصات تماس با تدارکات خارجی شرکت سیلیکون کابل یاقوت
 • موبایل :
  • 0912-0535218
 • تلفن :
  026-34717712
  026-34717713
  026-34715862
  026-34715884
  026-34704081
  026-34708876
  داخلی 114
 • فکس :
  برای ارسال فکس بعد از تماس عدد 8 را شماره گیری نمایید.
 • ایمیل :
  fathkhani@siliconecableyaghout.com