ارتباط با واحد فروش و بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

مدیربازرگانی سیلیکون کابل یاقوت

مدیر بازرگانی : خانم مهندس عبداله زاده

پیام مدیربازرگانی سیلیکون کابل یاقوت

ارسال پیام به خانم مهندس عبداله زاده
مشخصات تماس با مدیربازرگانی سیلیکون کابل یاقوت
 • موبایل :
  • 0912-0535245
  • 0912-0535246
 • تلفن :
  026-34717712
  026-34717713
  026-34715862
  026-34715884
  026-34704081
  026-34708876
 • فکس :
  برای ارسال فکس بعد از تماس عدد 8 را شماره گیری نمایید.
 • ایمیل :
  sale@siliconecableyaghout.com