ارتباط با واحد فروش و بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

کارشناس فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت

کارشناس فروش : خانم مهندس فاضلی

پیام کارشناس فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت

ارسال پیام به خانم مهندس فاضلی
مشخصات تماس با کارشناس فروش شرکت سیلیکون کابل یاقوت
 • موبایل :
  • 0912-0535245< /li>
 • تلفن :
  026-34717712
  026-34717713
  026-34715862
  026-34715884
  026-34704081
  026-34708876
  داخلی 103
 • فکس :
  برای ارسال فکس بعد از تماس عدد 8 را شماره گیری نمایید.
 • ایمیل :
  fazeli@siliconecableyaghout.com