ارتباط با واحد فروش و بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

کارشناس فروش سیلیکون کابل یاقوت

کارشناس فروش : خانم مهندس بیگی

کارشناس فروش خانم مهندس بیگی

پیام کارشناس فروش سیلیکون کابل یاقوت

ارسال پیام به خانم مهندس بیگی
مشخصات تماس با کارشناس فروش سیلیکون کابل یاقوت
 • موبایل :
  • 09120535247
 • تلفن :
  026-34717712
  026-34717713
  026-34715862
  026-34715884
  026-34704081
  026-34708876
  داخلی 105
 • فکس :
  برای ارسال فکس بعد از تماس عدد 8 را شماره گیری نمایید.
 • ایمیل :
  nori@siliconecableyaghout.com