ارتباط با واحد فروش و بازرگانی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

مدیر بازرگانی سیلیکون کابل یاقوت

مدیر بازرگانی : خانم مهندس بیگی

پیام مدیر بازرگانی سیلیکون کابل یاقوت

ارسال پیام به خانم مهندس بیگی
مشخصات تماس با مدیر بازرگانی سیلیکون کابل یاقوت
 • موبایل :
  • 0912-0535247
 • تلفن :
  026-34717712
  026-34717713
  026-34715862
  026-34715884
  026-34704081
  026-34708876
 • فکس :
  برای ارسال فکس بعد از تماس عدد 8 را شماره گیری نمایید.
 • ایمیل :