ارتباط با واحد فروش

بیرامی

مدیر فروش

خانم مهندس بیرامی

خانم کریمی سیلیکون کابل

کارشناس فروش

خانم مهندس کریمی

خانم کریمی

کارشناس فروش

خانم مهندس کریمی

صادقی

کارشناس فروش

خانم مهندس صادقی

خانم بیگی

کارشناس فروش

خانم مهندس بیگی

ارتباط با واحد تامین داخلی

اقای بخشی

جناب آقای مهندس بخشی

ارتباط با شرکت

آدرس شرک روی مپ