کابل مقاوم در برابر آتش و حرارت چیست؟

کابل مقاوم در برابر آتش و حرار...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۱۶ فروردین ۱۴۰۰
کابل ضد حریق

کابل مقاوم در برابر آتش و حرارت چیست؟

 کابل مقاوم در برابر آتش و حرارت که عمدتا در سیستم های اعلام حریق و ساختمان ها و مناطقی که دارای حساسیت بالا از نظر انتقال اطلاعات و همینطور مکان های پر تردد استفاده می شود , جهت حفظ یکپارچگی مدار و انتقال دیتا هنگام آتش سوزی طراحی شده اند.

مقاله مرتبط با کابل های اعلام و اطفاء حریق 

در استاندارد ساخت و طراحی کابل مقاوم در برابر آتش و حرارت به شماره BS 7629-1 , تمامی مشخصات مربوط به ساختار و ولتاژ و روش آزمون هایی که مقاومت این نوع کابل ها (Fire resistant cable) را در برابر آتش تضمین می کند , عنوان شده است. ازجمله روش های آزمون تصدیق کابل های مقاوم در برابر آتش میتوان به استانداردهای زیر اشاره کرد:

استانداردهای IEC 60331 , BS 6387  که روش آزمون کابل جهت بررسی حفظ یکپارچگی مدار در هنگام آتش سوزی تحت شرایط ذکرشده در زیر است:

استاندارد IEC 60331-21 کابل مقاوم در برابر آتش و حرارت :

ایستادگی دربرابر آتش و حفظ یکپارچگی مداربه مدت ۹۰ دقیقه تحت دمای ۷۵۰درجه سانتیگراد.

 BS 6387-CAT CWZ  ایستادگی در برابر آتش:

روش آزمون های کابل مقاوم در برابر آتش

Cat c : ایستادگی دربرابر آتش و حفظ یکپارچگی مداربه مدت ۱۸۰ دقیقه تحت دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد.

Cat w : ایستادگی دربرابر آتش و آب و حفظ یکپارچگی مداربه مدت (۱۵دقیقه آتش + ۱۵دقیقه همزمان آتش و اسپری آب) تحت دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد.

Cat z : ایستادگی دربرابر آتش و شوک مکانیکی و حفظ یکپارچگی مداربه مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد ,تحت شوک مکانیکی هر ۳۰ ثانیه یکبار.

استاندارد IEC 60332-1-2 و IEC 60332-3 :

که روش آزمون بررسی مقاومت کابل در برابر انتشار شعله در طول کابل است.

استاندار IEC 61034-2 :

که روش آزمون ارزیابی چگالی دود تولیدشده حین سوختن کابل تحت عنوان Low Smoke می باشد.

استاندارد IEC 60754-1 و IEC 60754-2 :

که روش آزمون جهت بررسی وجود گازهای هالوژن تولید شده ناشی از سوختن کابل می باشد.

به این نوع  از سیم و کابل ها ، سیم ضد آتش و کابل ضد آتش میگویند