تاییدیه آزمون اشعه UV

تاییدیه آزمون اشعه UV...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۲۷ فروردین ۱۳۹۹

تاییدیه آزمون اشعه UV

دریافت تاییدیه آزمون UV با بیش از ۱۰۰۰ ساعت تست و آزمون انجام شده بر روی کابل های نسوز سیلیکونی.