آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

   آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت در سه سال گذشته


 

 

حضور شرکت سیلیکون کابل یاقوت البرز در نمایشگاه صنعت برق سال 1396 و 1397  و 1398و 1399 باعث آشنایی و اعتماد بیشتر مصرف کنندگان صنعت سیم و کابل نسوز سیلیکونی نسبت به تولیدات شرکت ، توان تولید و سطح کیفیت محصولات تولیدی گردید و موجب ایجاد دلگرمی برای شرکت ما جهت حضور مستمر در کنار شما عزیزان گشته است.سال 1398 که سال جهش تولید نامیده شد ما را بر این داشت که با انگیزه ی بیشتر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و با معرفی محصولات جدید و همینطور ارتقاء سطح کیفی محصولات در نمایشگاه صنعت برق سال 1398 حضور به عمل آوردیم و تازه ترین دستاوردهای این شرکت را به منصه ٔ ظهور رساندیم.

ما امیدواریم بتوانیم با حمایت دولت عزیز و همینطور پشتیبانی شما مصرف کنندگان و پیمانکاران گرانقدر سهمی از به خود کفایی رساندن کشورمان و عدم وابستگی به سایر کشور ها را از منظر سیم و کابل های نسوز سیلیکونی داشته باشیم.


آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1398

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1397

آرشیو نمایشگاهی شرکت سیلیکون کابل یاقوت

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران-آبان ماه سال 1396