قیمت فلزات

قیمت فلزات در تاریخ 94/11/1

کالا قیمت (به تومان) تاریخ

مس   30000 94/11/1

المینیوم30000 94/11/1