گواهی سازمان ملی استاندارد ایران ۳-۱۹۲۶

گواهی سازمان ملی استاندارد ای...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۲۷ تیر ۱۴۰۰
تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران

گواهی سازمان ملی استاندارد ایران ۳-۱۹۲۶

دریافت گواهی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره استاندارد ۳-۱۹۲۶ برای کابل های قابل انعطاف مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکونی توسط شرکت سیلیکون کابل یاقوت برای محصولات خود.

 

ISIRI 1926-3