گواهی سازمان ملی استاندارد ایران 3-1926

گواهی سازمان ملی استاندارد ای...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :27 تیر 1400
تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران

گواهی سازمان ملی استاندارد ایران 3-1926

دریافت گواهی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره استاندارد 3-1926 برای کابل های قابل انعطاف مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکونی توسط شرکت سیلیکون کابل یاقوت برای محصولات خود.

 

ISIRI 1926-3