تماس با مدیریت عامل

تماس با مدیریت عامل...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۱ مرداد ۱۳۹۶
مهندس یاقوت صالحیان مدیرعامل سیلیکون کابل یاقوت

تماس با مدیریت عامل

مدیریت عامل شرکت سیلیکون کابل یاقوت : آقای مهندس یاقوت صالحیان

تلفن : ۱۳ الی  ۳۴۷۱۷۷۱۲-۰۲۶

داخلی :۱۰۳