کابل آرمور دار

کابل آرمور دار...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۲۳ فروردین ۱۴۰۰
کابل آرموردار

کابل آرمور دار

کابل آرمور دار-کابل زره دار

انتقال برق در شبکه های فشار قوی و پالایشگاهای نفتی عمدتاً از زیر زمین انجام می پذیرد ، بدین جهت برای محافظت مکانیکی بیشتر در برابر ضربه و موجودات جونده و از این قبیل مشکلات احتمالی ، از یک لایه پوششی به نام زره ( آرمور ) روی کابل ها استفاده میشود.

این نوع حفاظ ( زره یا آرمور ) در کابل های چند رشته از جنس استیل و در کابل های تک رشته از جنس آلومینیوم میباشد.

دلیل استفاده از آلومینیوم غیر مغناطیسی بودن آن می باشد. چرا که ایجاد یک میدان الکترو مغناطیسی قوی بر اثر استفاده از استیل در اطراف کابل های تک رشته مشکلات زیادی را به بار می آورد.

 

کابل آرمور دار-کابل زره دار

 

این زره یا آرمور که با هدف افزایش استحکام مکانیکی کابل استفاده می شود می تواند بصورت مفتول های کنار هم با حروف اختصاری

Steel Wire Armoure ) SWA ) در کابل های چند رشته و با حروف اختصاری Aluminum Wire Armoure ) AWA )  در کابل های تک رشته و یا به

شکل مفتول بافته شده و با حروف اختصاری Steel Wire Braided ) SWB ) در کابل های چند رشته و با حروف اختصاری

Aluminum Wire Braided ) AWB )  در کابل های تک رشته و همینطور به شکل نوار استیل استفاده می شوند.

بیشترین مصارف کابل های آرمور دار یا زره دار در سیستم های انتقال زمینی و پالایشگاه های نفتی می باشد.