گواهی سازمان ملی استاندارد ایران ۴-۱۹۲۶

گواهی سازمان ملی استاندارد ای...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۱۵ خرداد ۱۳۹۷
تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران

گواهی سازمان ملی استاندارد ایران ۴-۱۹۲۶

دریافت گواهی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره استاندارد ۴-۱۹۲۶ برای کابل ها با عایق لاستیکی-قسمت چهارم-کابل های قابل انعطاف توسط شرکت سیلیکون کابل یاقوت برای محصولات خود.

ISIRI 1926-4