مقاومت کابل در برابر آتش(cat W)

مقاومت کابل در برابر آتش(cat W)...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :21 آذر 1398
آزمون مقاومت در برابر آتش(cat W)

مقاومت کابل در برابر آتش(cat W)

هدف از انجام آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (category W) مشاهده حفظ یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش به همراه اسپری آب در ولتاژ نامی کابل مطابق با استاندارد 6387 BS می باشد.

 

 

شرکت سیلیکون کابل یاقوت ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی مختص به سیم و کابل در ایران