مقاومت کابل در برابر آتش

مقاومت کابل در برابر آتش...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :24 آذر 1398
آزمون مقاومت کابل در برابر آتش(cat Z)

مقاومت کابل در برابر آتش

آزمون مقاومت کابل در برابر آتش

هدف از انجام آزمون مقاومت کابل در برابر آتش (category Z) مشاهده حفظ یکپارچگی مدار تحت شرایط آتش به همراه شوک مکانیکی در ولتاژ نامی کابل مطابق با استاندارد BS 6387 می باشد.

 

 

شرکت سیلیکون کابل یاقوت ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی مختص به سیم و کابل در ایران