اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

اندازه گیری سختی عایق سیم و کا...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :23 اردیبهشت 1398
اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

با استفاده از این دستگاه سختی لاستیکی مورد استفاده برای عایق سیم و کابل مطابق با استاندارد 2240 ASTMD اندازه گیری میشود.