اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

اندازه گیری سختی عایق سیم و کا...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

اندازه گیری سختی عایق سیم و کابل

با استفاده از این دستگاه سختی لاستیکی مورد استفاده برای عایق سیم و کابل مطابق با استاندارد ۲۲۴۰ ASTMD اندازه گیری میشود.