اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیم...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری

اندازه گیری دانسیته مواد پلیمری با دقت ۰.۰۰۱ گرم

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری دانسیته یا وزن مخصوص هر قطعه می باشد که طبق استاندارد ASTM D 1622-03 اندازه گیری می شود.