آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل

آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :28 تیر 1396
آزمون مقاومت اهمی

آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل

آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل

آزمون مقاومت اهمی سیم و کابل مطابق با استاندارد ISIR  1926-2   , ISIRI   3084 .

هدف از انجام این آزمون :

  • اندازه گیری مقاومت اهمی هر متر مس استفاده شده در سیم و کابل می باشد.

یکی از معیار هایی که در انتخاب سیم و کابل مناسب و با کیفیت قابل توجه است ; داشتن مقاومت اهمی متناسب با جریان عبوری هادی مورد استفاده با سایزهای مختلف می باشد.

در صورتی که مقاومت اهمی بالاتر از حد مجاز بیان شده در استاندارد باشد هنگام عبور جریان از هادی حرارت سیم و کابل بسیار بالا رفته و توان تلفاتی نیز بالا میرود و این امر موجب می شود که سیستم مصرف کننده به توان مورد نیاز دست پیدا نکندو با راندمان کامل خود کار نکند و درنتیجه می توان موجب کاهش طول عمر مصرف کننده شود.