آزمون تست انتشار شعله سیم و کابل

آزمون تست انتشار شعله سیم و کا...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :28 تیر 1396
آزمون تست انتشار شعله سیم و کابل

آزمون تست انتشار شعله سیم و کابل

آزمون تست انتشار شعله سیم و کابل

آزمون تست انتشار شعله سیم  و  کابل های الکتریکی تحت شرایط آتش مطابق با استاندارد ISIRI 3081

هدف از انجام این آزمون :

  • اندازه گیری مقاومت سیم و کابل در برابر انتشار شعله عمودی تحت شرایط آتش می باشد.

یکی از اصول مهم در انتخاب سیم و کابل در نظر گرفتن خاصیت مقاوم در برابر انتشار شعله  (Flame Retardant) می باشد. این بدین معناست که عایق سیم و کابل مورد استفاده خاصیت خود خاموش شوندگی داشته باشند و در صورت مواجه با سانحه آتش سوزی و یا جرقه و اتصالی , سیم کشی ساختمان خود باعث گسترش و انتشار آتش نشود و زمانی که شعله از روی سیم و کابل برداشته شود در متراژ بسیار کمی آتش روی سیم کشی به خودی خود خاموش شود.