تأمین مواد اولیه سیم و کابل

تأمین مواد اولیه سیم و کابل...
  • نام نویسنده :فراز میهن خواه
  • تاریخ انتشار :2 بهمن 1394
تأمین مواد اولیه سیم و کابل

تأمین مواد اولیه سیم و کابل

تأمین مواد اولیه سیم و کابل:

شرکت سیلیکون کابل یاقوت تولید کننده سیم و کابل نسوز سیلیکونی ، در فروش و تأمین مواد اولیه تولید سیم و کابل اعم از گرید های متفاوت سیلیکون HTV ازسختی 30 تا 80 ، پروکساید DCBP (خامه ای) هادی مسی قلع اندود کلاس 5 از سایز 0.15 میلی متر مربع تا 600 میلی متر مربع ، کامپاندهای آماده استفاده سیلیکونی و همینطور تمامی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیم و کابل نیز فعالیت دارد.