Liquid-silicone-rubber

Liquid-silicone-rubber...
  • نام نویسنده :میلاد سعیدی شریف
  • تاریخ انتشار :۳ دی ۱۳۹۷

Liquid-silicone-rubber

لاستیک سیلیکون مایع

لاستیک سیلیکون مایع – سیلیکون کابل یاقوت